Ειδική φυσική αγωγή

Ειδική φυσική αγωγή


Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

Το σωματείο μας είναι μέλος των Special Olympics και αντιπρόσωπος για το Ηράκλειο είναι η Καθηγήτρια Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής        Κα Μπόκα Αξεξάνδρα.


Κοινοποίηση